new house vision
Wie zijn wij?

 

Wie zijn wij?

In uw zoektocht naar een bouwkundig adviesbureau bent u aangekomen bij een bureau dat u terzijde kan staan bij een van de meest belangrijke beslissingen in uw leven, de aan- of verkoop van uw woning.

 

En als u het huis van uw dromen hebt gevonden wilt u naderhand niet voor onaangename verrassingen komen te staan. 

 

New House Vision is gespecialiseerd in bouwkundige inspecties, een zogenaamde bouwtechnokeuring. Deze zijn bedoeld om de feitelijke ‘bouwkundige’ toestand van een te kopen of verkopend onroerend goed te beoordelen. Het is een visuele inspectie van de ‘zichtbare delen’ van de woning. Zo wordt gekeken naar de kwaliteit van de kozijnen, ramen en deuren. Het dak en de gevels worden beoordeeld (zijn er scheuren aanwezig, zijn die op termijn van invloed op de constructie of zijn ze aan vervanging toe). De hemelwaterafvoer voorzieningen, de elektrische- gas- en warmwaterinstallaties en ook het binnenwerk worden beoordeeld op diens functionaliteit.

 

Aan de hand van deze bouwkundige inspectie stelt New House Vision een rapport samen waarin een advies wordt gegeven over de te treffen maatregelen (indien nodig), met daarbij een onderscheid in wat noodzakelijk, nuttig of wenselijk is.
Tevens geven wij aan wat volgens het onderzoek op korte termijn hersteld dient te worden en welke punten in de komende jaren zouden moeten worden aangepakt. Ook vermeldt het rapport een globale indicatie van de kosten die aan de te treffen voorzieningen verbonden zijn.

Tot slot geeft New House Vision aan wat haar indruk van de algehele staat van onderhoud en de constructie van het onroerend goed is. Op onze website treft u verdere informatie aan over deze en nog andere onderwerpen.
Wat doen wij nog meer?

Als één van de weinige adviesbureaus in Nederland zijn wij gespecialiseerd in het onderzoeken en vaststellen van schade in betonelementen. Denk aan de schade die bekendstaat als ‘betonrot’ die zowel in de beganegrondvloer van woningen (o.a. Kwaaitaal- en Manta vloeren) voorkomt alsmede in balkonnen en galerijen van flats en appartementen.

 

Onze inspecties voldoen aan de hoogste norm op dit gebied, opgesteld door het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving te Gouda de CUR aanbeveling 79, en de herstelofferte conform de BRL 2818, zodat u verzekerd bent van een goed advies met een duidelijke kostenbegroting. Zie verder onder Keuringen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u hiervoor het contactformulier gebruiken.

 

 
Joomla! License Guidelines

This website is powered by Joomla! The software and default templates on which it runs are Copyright 2005 Open Source Matters. All other content and data, including data entered into this website and templates added after installation, are copyrighted by their respective copyright owners.

If you want to distribute, copy or modify Joomla!, you are welcome to do so under the terms of the GNU General Public License. If you are unfamiliar with this license, you might want to read 'How To Apply These Terms To Your Program' and the 'GNU General Public License FAQ'.